Колко енергия би се отделила, ако малка черна дупка се сблъска със Земята?

9.11.2019 г. 17:49

През последните години астрофизици на няколко пъти съобщаваха за случаи, в които според тях става въпрос за разкъсване от черни дупки на звезди, оказали се опасно близо до „чудовищата“. Науката, освен това, вече разполага с инструменти, чрез които да регистрира гравитационните вълни, пораждани от сливането на черни дупки или от колизията на черна дупка и неутронна звезда.

Материята, веднъж попаднала в „лапите“ на черна дупка, не може да я напусне под никаква форма, но при колизията все пак се освобождава енергия. Енергийните емисии от подобни събития са с мащаби, които все още се опитваме да проумеем. Просто не разполагаме с никакви аналогии от ежедневието, които да ни помогнат да си представим мащабността на явленията.

Все пак, ако сте любопитни да придобиете някаква представа за цялата картина, може да си „поиграете“ с числата, благодарение на физика Алваро Диез, който е създал специален „калкулатор“. Диез го е нарекъл Black Hole Collision Calculator и може да го посетите на този адрес>>>.

Трябва просто да изберете масата на черна дупка и масата на предмет,... пълният текст>>>

Коментари