Ново доказателства за "пукнатини" в космологичния ни модел

2.11.2019 г. 18:06

За да разберем необятните пространства на космическото пространство, разчитаме на модели и тези модели непрекъснато се развиват и усъвършенстват, като отчитат новите наблюдения и теории. През последните няколко години стана ясно, че начинът, по който описваме Вселената – Стандартният космологичен модел – вече не съвпада точно с наблюденията и с това за учените се появява сложен за разрешаване проблем, който в същото време е и завладяващо предизвикателство.

Проблемът се свежда то един от основните параметри в космологичния модел, който наричаме Константа на Хъбъл. С нея се описва скоростта, с която се разширява Вселената. Но, като става ясно през последните години, този параметър изобщо не е константен. Стойностите, които астрофизиците изчисляват от измервания, отнасящи се за ранната Вселена, не съвпадат с тези, които наблюдаваме в настоящия момент.

В ново изследване, публикувано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, са представени нови доказателства... пълният текст>>>

Коментари