Черна дупка, скрита сред сиянието на един забележителен звезден куп

30.9.2019 г. 20:06

През 1746 година италианският астроном Жан-Доминик Маралди пръв описва зрелищния рояк звезди, който виждате на изображението. Откритието си Маралди прави, докато търси в небосвода нови комети.

На снимката е Messier 15 или М15 – кълбовиден звезден куп, който е един от най-гъсто населените, откривани до момента. В него има много горещи сини звезди и по-хладни оранжеви, които се концентрират все повече с приближаване към центъра на купа.

M15 се намира в съзвездието Пегас. Отстои от нас на 33 600 светлинни години... пълният текст и снимки>>>

Коментари