Нови измервания на константата на Хъбъл добавят въпроси за скоростта на разширяване на Вселената (ви

26.7.2019 г. 18:13

Астрономи са извършили ново измерване на това, колко бързо се разширява Вселената. Подходът в новото изследване е различен – използвани са съвсем друг клас звезди, които не са обхванати в предходни разработки. Ревизираната стойност на скоростта на разширяване на Вселената идва от наблюдения, извършени с космическия телескоп „Хъбъл“. Данните веднага стават обект на дискусии в средите на астрофизиците, а може да се окажат и повод за нова интерпретация на фундаментални характеристики на Вселената.

От почти един век учените са наясно, че Вселената се разширява. Това, най-просто казано, означава, че разстоянието между галактиките във всемира се увеличава с всяка изминала секунда. Все още, обаче, точно колко бързо се разширява тъканта на пространството – параметър, наричан константа на Хъбъл – остава недокрай уточнено... пълният текст, снимки и видео>>>


Коментари