Мозъкът на човек е растял най-вече, за да се справя с проблемите от житейски характер

22.7.2019 г. 17:44

Човешкият мозък е една от най-големите загадки. Биолозите все още не са намерили отговори на много от въпросите, свързани с него, а обект на неспиращи дискусии е например, какво е предизвикало нарастването му. Този въпрос, обаче, може да се разглежда от различни ъгли.

От една страна, отговор може да се търси в клетъчните механизми на молекулярно ниво, които играят важна роля в растежа на мозъка ни. Знаем, че някои гени при човек „пришпорват“ деленето на стволовите клетки, формиращи мозъчната тъкан. Освен гените, в мозъка ни съществуват и особен вид стволови клетки, които се делят значително по-активно, отколкото при видовете, от които сме еволюирали или другите животни.

От друга страна, големият мозък изисква повече енергия. От това възниква въпроса, откъде при предците ни е била набавяна допълнителната енергия за покриване на нуждите на мозъка? Някои експерти смятат, че древните човекоподобни примати са „пожертвали“ стомашно-чревния тракт; други пък приемат, че нужната енергия се е компенсирала за сметка на намаляване на мускулната маса.

Но освен това трябва да се разсъждава и по темата, какви фактори от околната среда са принудили далечните ни предци да се „сдобият“ с по-обемист мозък. По-точно би било да се каже, какви фактори в околната среда... пълният текст и снимки>>>


Коментари