Визуализация на ядрото на Млечния път разкрива мощта на звездите (видео)

27.3.2019 г. 18:52

Искате ли да направите виртуално пътуване до ядрото на галактиката ни? Тази нова 360-градусова симулация ще ви отведе в центъра на Млечния път. Компютърният модел ви дава поглед от гледна точка на централната свръх масивна черна дупка, разположена в самото ядро на галактиката.

За създаване на визуализацията са използвани симулации на суперкомпютъра на NASA Ames, комбинирани с данните от космическата рентгенова обсерватория „Чандра“. Зрителят има възможност да надникне под нова перспектива към случващото се около центъра на Млечния път. Демонстрират се ефектите, породени от невъобразими по мащабите си звездни ветрове, генерирани от десетки масивни звездни гиганти, които биват раздирани, когато преминават на дистанция от само няколко светлинни години от свръх масивната черна дупка в центъра на галактиката ни, която в научните каталози се обозначава като Sagittarius A* (Sgr A* съкратено).

Звездните ветрове, които всъщност представляват освободените обвивки на звездите,... пълният текст и видео>>> 


Коментари