SDSS 1430+1339: Буря в космическа Чаена чаша (видео)

21.3.2019 г. 20:37

Ето една космическа Чаена чаша, в която кипят такива бури, че изобщо не може да става и дума за сравнение с релаксиращия ефект на следобедния чай на Земята. В галактиката, където се намира структурата, наричана „Чаена чаша“, бушуват бури с галактически мащаби.

Източникът, пораждащ бурите в космическата Чаена чаша е свръхмасивна черна дупка, намираща се в центъра на галактиката, която в каталозите е обозначена като SDSS 1430+1339. Притегляна  от силните гравитационни и магнитни полета на черната дупка, материята от централния регион на галактиката получава огромни дози енергия. Потоците от материя с висока енергия, пропадайки към притеглящата ги черна дупка, емитират повече радиация, отколкото всички звезди в галактиката-домакин. Този вид активно нарастващи черни дупки се наричат квазари.

Галактиката, в която се намира структурата, наричана „Чаена чаша“, се намира на 1,1 милиарда светлини години от Земята. За пръв път е регистрирана във видимия спектър от любители астрономи през 2007 година, които извършват анализи... пълният текст, снимка и видео>>>

Коментари