Заключенията за жените-пътешественици от бронзовата епоха може да се окажат погрешни

20.3.2019 г. 19:34

Двете жени от бронзовата епоха, чиито останки са открити в погребения в Дания, най-вероятно не са пътували надалеч из Европа, както предполагат предишни изследвания. За едната от погребаните – момичето от Егтвед – се допуска, че може би е била млада шаманка. Жените са обичали по-скоро „да си седят у дома“ и вероятно никога не са напускали пределите на онова, което в наши дни е територията на Дания. Това са заключенията на учени от Орхуския университет в Дания, които са специалисти по геология.

В две предходни разработки са анализирани изотопи на химически елементи в останките на жените. Новите данни показват, че тези анализи обаче, най-вероятно са погрешни, заради замърсяването на почвите от торове и добавки, използвани в селското стопанство. Авторите на новото изследване смятат, че използването на изотопите на стронция за проследяване на преместването на праисторическите хора, трябва да се извършва с голяма прецизност и като се отчита фактора за какво са използвани земите,... пълният текст и снимки>>>


Коментари