На дъното на Нил откриха останки от древен египетски кораб, описан от Херодот

19.3.2019 г. 18:54

Недалеч от устието на Нил, в залива Абу Кир, са открити за пръв път останки от древноегипетски търговски кораб, чието съществуване в продължение на дълго време е подлагано под съмнение от страна на историците. Първото споменаване за плавателни съдове с оригинална форма и изработка, които местните жители наричали „барис“, се среща в „История“ на Херодот, който през V век пр.н.е. пътува до Египет. Древногръцкият историк описва много подробно как е изглеждал този интересен кораб. Така или иначе, обаче, досега материални доказателства в подкрепа на описанието на Херодот не бяха откривани.

Истинността на написаното от него успява да потвърди руският египтолог Александър Белов. Той установява, че откритите от археолози останки от древен плавателен съд, чиято възраст се оценява на около 2500 години, са точно от легендарен барис. Монография на руския учен, озаглавена „Кораб-17: барис от Тонис-Хераклион“ е публикувана от издателството на Оксфордския университет.

Град Тонис, известен за гърците като Хераклион... пълният текст и снимки>>>

Коментари