Защо оловото е крайния продукт от разпадането на урана?

Генетични анализи на хора от Чаталхьоюк поставят нови въпроси

Учени откриха непознати видове морски създания

Откриха изключително рядка римска монета при реновацията на британска магистрала

Гърция ще възстановява части от Царския дворец в античната македонска столица Пела (видео)

Любители откриха най-богатото съкровище от римски монети в Британия

Намериха тайна стая със сфинкс в Златната къща на Нерон в Рим

Британски академик твърди, че е разчел загадъчния "Ръкопис на Войнич"

Робот компаньон, кибер обувки и летящ мотор на Webit 2019

Най-мощната магнитна буря от началото на годината е регистрирана днес

Румен Радев: София се налага като дигитална столица

Масово погребение на ритуално умъртвени конкистадори откриха в Мексико

Ново изследване разкрива как древните галактики са засияли във Вселената

Пробив в сигурността на WhatsApp

"Скайлаб" - трудната крачка по пътя на човек към космоса

ТУ-Варна и нанотехнологиите - новата индустриална революция

12.2.2019 г. 15:52

Катедра „Електротехника и електротехнологии” спечели отличие по време на традиционния Месец на науката в Технически университет – Варна за проекта „Подобряване на характеристиките на тоководещи шини на комплектни комутационни устройства, чрез нанасяне на многослойни покрития“. Каква практическа същност и усилия на перподаватели и студенти се крият зад сложното наименование разказват доц. д-р инж. Бохос Апрахамян – ръководител на катедрата, и доц. д-р инж. Мария Маринова - преподавател.

– Разработката за многослойни покрития на колектива навярно е за нанопокрития, доц. Апрахамян? Те от години  са приоритет в научната Ви дейност, неслучайно сте и един от основателите на създадения преди години Национален координационен съвет по нанотехнологии.

– Да, проектът е за тези най-съвременни покрития и е изцяло в научното ни направление „Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката”. Това е единственото подобно  направление сред техническите университети в страната. Разработката ни беше продължение на наши досегашни изследвания за приложение на тънки и наноструктурни слоеве върху различни части от електрически апарати. Участваха почти всички членове на катедрата, подпомогнати и от преподавателя по материалознание от Машинно-технологичния факултет доц. Аргиров за установяване на корозионната устойчивост на опитните образци. Налоително беше да включим като съизпълнители и колеги от Русенския университет, за да направят вакуумни покрития на предоставените от нас опитни образци на шини, тъй като ние нямаме нужната за целта вакуумна инсталация.

– Какво приложение биха намерили в промишлеността  тези тоководещи шини, усъвършенствани в проекта на катедрата,  доцент Апрахамян?

– Използват се в електрическите табла, в разпределителни и комплектни комутационни устройства.  Тоководещите шини в таблата  могат да бъдат подложени на химически агресивни среди от производството, на влага, на морска мъгла при корабите и др. вредни въздействия. Търпят и корозионни поражения, които оказват влияние на електрическата проводимост и така влошават експлоатационните параметри на шините. Затова е много важно върху тях да се нанасят  покрития. Досега се ползваха галванични, но поради електрохимичният им характер, те са твърде агресивни за околната среда. Вакуумните покрития са по-качествени и тънки. Утвърдените през последните десетилетия технологии за вакуумна метализация позволяват тяхното получаване и обработване да е  без или с минимални вредни отражения върху околната среда.  Освен това процесът на производството им може да бъде напълно автоматизиран на конвейерен принцип, дори без участието на човека.

– Отличието за проекта на катедрата включва и принос за модернизацията на материалната база – в какво се изразява?

– Трябваше с малкото финансови средства, с които разполагахме, да  разработим два специални стенда в наша лаборатория, за да можем да изследваме електрическите свойства на получените опитни образци. Единият стенд е за изследване на електродинамичните сили на шините с нанесени покрития, а другият – за електрическото контактно съпротивление. Така се реализираха и изследваха 27 различни режима на нанасяне на покритията. Това позволи да се дефинират и оптимални условия за разработването им с цел постигане на зададени експлоатационни характеристики. Много добре е, че двата стенда впоследствие ще могат да се ползват и за други наши цели. А тоководещите шини ще могат да бъдат внедрявани от фирми, изработващи електрически табла. И дори вече има изявен интерес в това отношение.

– Доцент Маринова, изпълнението на проектната задача и създаването на двата стенда несъмнено са добро вложение и за учебния процес.

– Стендовете вече ги включихме в обучението на  студентите за лабораторните упражнения по дисциплината „Електрически апарати“, а методите за нанасяне на покрития се преподават по дисциплината „Електротехнологии”. Отделно - за магистрите, имаме и дисциплина „Наноматериали и нанотехнологии в електротехниката”. Най-голямото удовлетворение на преподавателите е, че голяма група студенти се включи активно в разработването на проекта – по отношение на планирането на голяма част от изследванията и експериментите, както и за обработката на резултатите по съответни програми. Така  те вече могат по съвременен начин да определят електродинамичните сили и електрическото контактно съпротивление. Специално по изграждането на стендовете работиха четирима студенти от последните курсове и част от свързаните с това изследвания впоследствие те развиха в дипломните си работи.

Въобще, практика на катедрата е всички наши разработки и проекти да правим съвместно със студентите. Мога да посоча като пример изграждането на автономна фотоволтаична система. Всички от студентския ни клуб по ВЕИ, съвместно с преподаватели и под ръководството на доц. Майк Щреблау, участваха в създаването на системата. С електрическата енергия от фотоволтаиците, монтирани на покрива на учебния ни корпус, сега осветяваме част от лаборатория  716 и полуетажа в ниското тяло на сградата. Това изпълнение влезе в основата на още три студентски  дипломни работи.

- Скоро тези дипломирани вече млади хора ще потърсят своите работни места в промишлеността. Какви са перспективите за тях?

– Една от гаранциите за това, че безпрлоблемно и успешно ще се реализират веднага след завършване, са добрите ни взаимоотношения с поне двадесет фирми от бранша. С тях сме обединени в общ Консултативен съвет към катедрата, който разрешава въпроси от взаимен интерес. С фирмено съдействие приключихме пълния ремонт на втора лаборатория на катедрата, където студентите ще практикуват в областта на електромобилите и техните електрически и електронни системи. Фирмите ни съдействат и с дарения на различни консумативи, а за двата стенда закупихме от тях части на преференциални цени. Нашият реванш за производствените им нужди, разбира се, е създаването на добре подготвени кадри. За тях вратите на фирмите са широко отворени.

Николай ЖЕКОВ

Коментари