Човешкият вид не е еволюирал само на едно място, твърдят учени

15.7.2018 г. 19:35

Учени от Оксфордския университет в Англия и Института за история на човека "Макс Планк" в Германия са достигнали до заключението, че Homo sapiens е еволюирал едновременно от няколко групи архаични хора в Африка. Макар повечето антрополози да са мнение, че люлката на човечеството е Черния континент, налице са разногласия по това, как човекът е еволюирал в люлката на човечеството. Най-популярната хипотеза гласи, че съвременните хора са произлезли от една популация Homo erectus.

Обаче хипотезата на африканския мултирегионализъм предполага, че архаичните предци на човека в разстояние на хилядолетия са били разделени от гористи и пустинни области. На това се дължи и голямото разнообразие на популациите древни хора. С годините популациите започнали... пълният текст>>>

Коментари