НАП запорира 13 имота на свързания с "Величие" Ивелин Михайлов

България ще отдели над 2 на сто от своя БВП за отбрана през 2024 г.

Спад в безработицата през май... с 0,24%

Инфлацията в България остава над средната за Европа, отбелязва доклад на МВФ

Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за превантивен ремонт

МС одобри допълнителни 2,5 млн. лв. за бюджетите на общините за 2024 г.

НСИ: Растеж на БВП в началото на 2024 г. с 0,4% на тримесечна и с 1,8% на годишна база

Най-много туристи по Южното Черноморие се очакват от Великобритания

Главчев: България е основен двигател на инициативата за Вертикален газов коридор

Министър Малинов: Първите стъпки в промяната на клаузите в договора "Булгаргаз" - "Боташ" вече са фа

Между 15 000 и 20 000 германски туристи за България засегнати от фалита на туроператора FTI Group

Енергия, произведена от ТЕЦ "Марица-изток 2", задължително влиза в микса за битови абонати

Назначиха новото ръководство на "Ел Би Булгарикум"

МФ: С близо половин милиард лева намалява излишъкът в бюджета към края на май

Държавата подпомогна със 76.5 млн. лв. земеделски производители

Държавата продаде ценни книжа за 300 млн. лева при среднопретеглена доходност 3,21%

27.5.2024 г. 22:08

Българската народна банка (БНБ) проведе аукцион за продажба на ценни книжа, част от емисия с номер BG 20 300 24 116/17.04.2024 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 17 април 2027 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщава БНБ.

От финансовото министерство съобщиха, че е преотворена емисия 3-годишни ДЦК, пусната в обращение на проведения на 15.04.2024 аукцион. Обемът на емисията в обращение е увеличен с 300 млн. лв. на проведения на 27 май 2024 г. аукцион, с което достига 500 млн. лв. номинална стойност. 

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от посочената емисия в размер на 300 млн. лв. и лихвен процент 3,00 на сто годишно. Постигната среднопретеглена доходност е 3,21 на сто. Датата на плащане за одобреното количество е 29 май 2024 година, посочват от БНБ.

Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 356 935 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 52 235 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1,19. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99,35 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 300 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 52 235 000 лв. В аукциона участваха всичките 8 първични дилъри на ДЦК, посочват от БНБ.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.