НАП запорира 13 имота на свързания с "Величие" Ивелин Михайлов

България ще отдели над 2 на сто от своя БВП за отбрана през 2024 г.

Спад в безработицата през май... с 0,24%

Инфлацията в България остава над средната за Европа, отбелязва доклад на МВФ

Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за превантивен ремонт

МС одобри допълнителни 2,5 млн. лв. за бюджетите на общините за 2024 г.

НСИ: Растеж на БВП в началото на 2024 г. с 0,4% на тримесечна и с 1,8% на годишна база

Най-много туристи по Южното Черноморие се очакват от Великобритания

Главчев: България е основен двигател на инициативата за Вертикален газов коридор

Министър Малинов: Първите стъпки в промяната на клаузите в договора "Булгаргаз" - "Боташ" вече са фа

Между 15 000 и 20 000 германски туристи за България засегнати от фалита на туроператора FTI Group

Енергия, произведена от ТЕЦ "Марица-изток 2", задължително влиза в микса за битови абонати

Назначиха новото ръководство на "Ел Би Булгарикум"

МФ: С близо половин милиард лева намалява излишъкът в бюджета към края на май

Държавата подпомогна със 76.5 млн. лв. земеделски производители

Екскурзоводи и КЗК в спор нужен ли е лиценз

22.5.2024 г. 19:22

За да предоставят качествено заплатените от туристите услуги, екскурзоводите, с които туроператорите и/или туристическите агенти сключват договори за осъществяването на своята дейност, трябва да притежават необходимата квалификация. Това е позицията на Съюза на екскурзоводите в България относно решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), което определи, че нормативната уредба, регулираща дейността на екскурзоводите, съдържа ограничения на конкуренцията.

Един професионалист се изгражда с получаването на съответното образование и практическа подготовка, което се удостоверява с успешно положени изпити и издаването на документи за притежаването на въпросната квалификация от легитимни органи, казват от съюза. 

КЗК иска да премахне и забраната чуждестранните екскурзоводи да изнасят беседа извън превозното средство, с което се придвижват. Според решението на комисията "нормативната уредба, регулираща дейността на екскурзоводите, съдържа ограничения на конкуренцията. Изискването за правоспособност за предоставяне на екскурзоводски услуги ограничава конкуренцията, като може в някаква степен да стесни броя на участниците на пазара, в резултат на което да бъдат завишени цените и да се предлагат услуги на по-ниско качество".

Комисията подчертава, че тази бариера за навлизане на пазара не е оправдана, тъй като не гарантира качеството на предоставяните услуги. Особено внимание е обърнато на изпита за придобиване на правоспособност, който "изисква твърде широки знания, които може да не са необходими за организиране на конкретните туристически обиколки".

От КЗК заключват, че въпросът кой да остане на пазара трябва да бъде решен от естествените пазарни механизми на търсенето и предлагането, а не от регулация. Отделно от това от комисията са на мнение, че забраната за чуждестранни водачи да осъществяват функциите си извън превозното средство води до ограничение на конкуренцията на територията на страната.

Христина Неделчева, председател на съюза, коментира, че правоспособните екскурзоводи могат да подберат информацията, като включително се ползват и трудове на учени в различните сфери (история, археология, изкуство, архитектура и др.). Според нея не е редно "всеки случаен посетител в България да представя нейната история по свой начин и обектите от културно-историческото й наследство, след бърза справка в интернет", предаде TravelNews.

Екскурзоводите са на мнение, че премахването на забраната чуждестранни водачи да осъществяват функциите на екскурзовод извън автобуса в България няма да доведе до пълноценното опознаване на страната от пътуващите туристи.

"По смисъла на Закона за защита на потребителите туроператорите и турагентите са търговци и поради това те са длъжни да прилагат единствено практики, които не противоречат на изискването за добросъвестност и професионална компетентност. Съгласно ЗЗП, "добросъвестност и професионална компетентност" е степента на специални познания, умения и грижи, които може да се очаква да бъдат притежавани и проявени от търговеца спрямо потребителя съгласно почтените пазарни практики и/или принципа за добросъвестност в сферата на дейност, упражнявана от търговеца", уточняват екскурзоводите в позицията си. 

Екскурзоводът трябва да има лиценз, категорични са от съюза. От КЗК пък смятат, че това не гарантира качеството на туристическите услуги. /News.bg