НАП запорира 13 имота на свързания с "Величие" Ивелин Михайлов

България ще отдели над 2 на сто от своя БВП за отбрана през 2024 г.

Спад в безработицата през май... с 0,24%

Инфлацията в България остава над средната за Европа, отбелязва доклад на МВФ

Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за превантивен ремонт

МС одобри допълнителни 2,5 млн. лв. за бюджетите на общините за 2024 г.

НСИ: Растеж на БВП в началото на 2024 г. с 0,4% на тримесечна и с 1,8% на годишна база

Най-много туристи по Южното Черноморие се очакват от Великобритания

Главчев: България е основен двигател на инициативата за Вертикален газов коридор

Министър Малинов: Първите стъпки в промяната на клаузите в договора "Булгаргаз" - "Боташ" вече са фа

Между 15 000 и 20 000 германски туристи за България засегнати от фалита на туроператора FTI Group

Енергия, произведена от ТЕЦ "Марица-изток 2", задължително влиза в микса за битови абонати

Назначиха новото ръководство на "Ел Би Булгарикум"

МФ: С близо половин милиард лева намалява излишъкът в бюджета към края на май

Държавата подпомогна със 76.5 млн. лв. земеделски производители

КЕВР прие промените в наредбата за регулиране на цените на тока

7.5.2024 г. 19:44

Създава се нормативната уредба за пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно промените в наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, свързани с последните поправки в Закона за енергетиката.

Промяната в законодателството открива следващия етап на преход от либерализация на едро към пълната либерализация на дребно в частта за крайните, битови клиенти.

С последните промени в закона за енергетиката от 25 април тази година началото на преходния период на либерализацията на пазара беше отложено и ще започне от 1 юли 2025 г. След тази дата се премахва ролята на обществения доставчик на електрическа енергия. Ще отпадне задължението на КЕВР да утвърждава цените, по които се продава електроенергията. По време на преходния период - от 1 юли до 31 декември 2025 година, крайните снабдители ще са задължени да снабдяват битовите потребители по регулирани цени, определени от Министерския съвет. Регулаторът ще определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битовите клиенти за закупена електрическа енергия по регулирани цени.

Регламентира се и начинът, по който ще бъде формирана компенсацията.

Така разписана, наредбата за регулиране цените на електрическата енергия ще бъде изпратена за обнародване в Държавен вестник.