НС реши: Министърът на енергетиката да предоговори газовото споразумение с "Боташ"

Управителят на БНБ: Намаляването на инфлацията засега не е достатъчно за приемане на еврото

БЕХ уволни шефа на "Булгаргаз" и смени ръководството

Енергийната комисия замрази за година либерализацията на цената на тока

Излишък по текущата сметка от 275,8 млн. евро и търговски дефицит за 403 млн. евро

Кристалина Георгиева: Време е да преразгледаме 10-процентния данък

МВФ очаква ускоряване на икономическия растеж на България

Безработицата у нас в края на март е 5,77 на сто

БЕХ смени ръководствата на няколко компании в енергетиката

Забавяне на годишната инфлация в България до 3% през март

Спад в цените на храните на едро

Обрат: Държавата няма да поема дълговете на "Топлофикация София"

Свиване на българския износ с 11,4% и на вноса с 6,8% през първите два месеца на годината

България е държавата в ЕС с едно от най-големите увеличения на цените на жилищата

Полска фирма ще ни достави 7 двуетажни електрически влака за 300 млн. лв.

Към края на февруари излишъкът е близо 1 млрд. лв., отчетоха от МФ

2.4.2024 г. 09:21

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2024 г. е положително в размер на 994,4 млн. лв. (0,5 % от прогнозния БВП). Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. нарастват с 5,4 на сто спрямо същия период на 2023 г.

Това съобщиха от Министерството на финансите.

Очаква се бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на март да бъде излишък в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2 процента от прогнозния БВП), съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Според данните приходите, помощите и даренията по КФП към март нарастват с около 7,5 на сто спрямо същия период на предходната година.

От МФ отбелязват още, че в края на март Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС) изплати в пълен размер всички задължения към производители на електрическа енергия в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари са в размер на 9 963,3 млн. лв. или 13,2 процента от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 512,0 млн. лв. (5,4 процента) спрямо отчетените към февруари 2023 г. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо същия период на 2023 г. 462,0 млн. лв. (6,1 процента), докато неданъчните приходи нарастват със 72,3 млн. лв. (4,8 процента).

Разходите по КФП (включително на България в бюджета на ЕС) към февруари възлизат на 8 969,0 млн. лв., което е 11,0 процента от годишните разчети.

В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти.

Размерът на фискалния резерв към 29 февруари е 12,9 млрд. лв., в които 10,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.