Слаб интерес на немските туристи към България

Кирил Вътев: Липсата на правила при доставките на храни вдига цените

След 11 години укриване от правосъдието Илиян Тодоров се връща в България

КЕВР утвърди новата цена на газа

От 1 март: Заведенията с две и повече звезди - задължително с ПОС терминал

"Булгаргаз" предлага с 19% по-евтин газ

Увеличават заплатите в "Градски транспорт"-Варна, от 1 септември водачите ще вземат 2050 лева

Горивата по бензиностанциите поскъпват

Биткойнът достигна 60 000 долара и се приближи до рекорда си

Министерството на енергетиката търси нови перспективи за "Марица Изток"

Биткойн продължава да поскъпва към нивото от 60 000 долара

КЕВР обсъжда цената на газа за март

Вътев подписа споразумение с 5 организации за подпомагане на земеделието

Превозвачите получават до 50 млн. лева държавна помощ

Сменят процедурата по отдаването под наем на държавните плажове

Позиция на БДЖ за неизпълнението на договор за модернизация на 15 броя пътнически вагона

23.11.2023 г. 18:15

Във връзка с медийно участие на изпълнителния директор на „Вагонен завод - Интерком“ АД - гр. Дряново днес в Нова телевизия, „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД категорично определя твърденията на г-н Димитров като некоректни и манипулативни.

Още със сключването на договора е извършено авансово плащане към „Вагонен завод - Интерком“ АД - гр. Дряново в размер на 6,9 млн. лв., с което „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД спазва задължението си, произтичащо от него.

Изпълнителят на договора „Вагонен завод - Интерком“ АД - гр. Дряново не спазва първия, втория и третия етап, които са със срок на изпълнение до 22.10.2022 г., за което възложителят „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД задейства правото си на неустойка по договора.

В участието си в Нова телевизия г-н Валери Димитров твърди, че е поискал удължаване на срока на договора, което не е направено от  „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, което също не отговаря на истината. На 03.11.2022 г. е сключено допълнително споразумение към договора с нов график на изпълнение до 31.12.2023 г. и са платени още 1,07 млн. лв. авансово.

Също така са изплатени още 80% от стойността на първия вагон - 996 690,97 лв. Подчертаваме, че с това общата платена сума на изпълнителя достига : 9 005 814,82 млн. лева, срещу които той не е предоставил нито един завършен вагон.

Регулярните проверки по напредъка на дейностите по модернизацията на вагоните в съответствие с чл. 9 ал. 3 от Договора, извършвани от служители на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД показват, че към настоящия момент е завършен единствено един вагон, който все още не е приведен в готовност за експлоатация, тъй като не притежава необходимите разрешения и регистрации от компетентните органи.

Въпреки всички положени усилия от страна на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, „Вагонен завод - Интерком“ АД се оказва неспособен да предаде в срок дори един от договорените 15 вагона.

Договорът за модернизация на 15 броя пътнически вагона между  „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „Вагонен завод - Интерком“ АД - гр. Дряново е сключен на 22.04.2021 г., със срок за изпълнение от 2 години, до 22.04.2023 г.

Съгласно условията на договора Изпълнителят следва да извърши модернизацията на четири етапа със следните срокове:

- Предаване на първа партида от 6 модернизирани вагони до 22.02.2022 г.;

- Предаване на втора партида от 3 специализирани модернизирани вагони до 22.06.2022 г.;

- Предаване на трета партида от 3 модернизирани вагони до: 22.10.2022 г.;

- Предаване на четвърта партида от 3 модернизирани вагони до: 22.04.2023 г.

Непредаването на вагоните сериозно нарушава планирания график за експлоатация на подвижен състав на националния железопътен превозвач и води до значителни пропуснати ползи. Появата на г-н Димитров в национален ефир с твърдение, че работниците на завода ще останат без работа е груба манипулация на общественото мнение, с което реално се прикрива несвършената работа и нанесената вреда за „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД от неизпълнената поръчка. Подчертаваме, че ако работниците в завода останат без работа, това категорично не е по вина на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, които до момента са използвали всички възможности да подпомогнат успешното изпълнение на договора, което е от полза и на двете страни.