НАП запорира 13 имота на свързания с "Величие" Ивелин Михайлов

България ще отдели над 2 на сто от своя БВП за отбрана през 2024 г.

Спад в безработицата през май... с 0,24%

Инфлацията в България остава над средната за Европа, отбелязва доклад на МВФ

Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за превантивен ремонт

МС одобри допълнителни 2,5 млн. лв. за бюджетите на общините за 2024 г.

НСИ: Растеж на БВП в началото на 2024 г. с 0,4% на тримесечна и с 1,8% на годишна база

Най-много туристи по Южното Черноморие се очакват от Великобритания

Главчев: България е основен двигател на инициативата за Вертикален газов коридор

Министър Малинов: Първите стъпки в промяната на клаузите в договора "Булгаргаз" - "Боташ" вече са фа

Между 15 000 и 20 000 германски туристи за България засегнати от фалита на туроператора FTI Group

Енергия, произведена от ТЕЦ "Марица-изток 2", задължително влиза в микса за битови абонати

Назначиха новото ръководство на "Ел Би Булгарикум"

МФ: С близо половин милиард лева намалява излишъкът в бюджета към края на май

Държавата подпомогна със 76.5 млн. лв. земеделски производители

БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% през второто тримесечие на 2024 г.

20.3.2023 г. 21:06

Българската народна банка очаква висок темп на нарастване на кредитирането в условията на несигурна икономическа среда. Това става ясно от решение на Централната банка, с което се определя нивото на антицикличния капиталов буфер от 2% през второто тримесечие на 2024 година. И с това си решение от БНБ отправят предупреждението, че пренасянето на лихвените покачвания в световен мащаб  "ще се ускори през следващите месеци" и у нас.

Антицикличният буфер, приложим към кредитни рискови експозиции, в момента е на ниво от 1,5 %. Вече има решение, че от октомври той ще се покачи на 2 %, тъй като БНБ прави промените в дългосрочен план напред. Това позволява на банките да имат време да покрият новите изисквания, а целта на днешното решение, с което практически се удължава действието на 2-процентното ниво и през второто тримесечие на следващата година, е "да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките".

Решението на Управителния съвет е очаквано и следва подхода на банката, която от известно време предупреждава за бърз темп на кредитирането в условия на несигурна икономическа среда, но няма връзка с проблемите в банковия сектор в Съединените щати и Швейцария. Те дори не са упоменати в съобщението на БНБ, където обаче се акцентира върху тенденцията за по-високи лихвени равнища в глобален мащаб.

"Кредитната активност се запазва висока в условията на текущите силно отрицателни стойности на реалните лихвени проценти и високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система, които фактори стимулират съответно търсенето и предлагането на кредити.

Бързото нарастване на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план, но същевременно създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система.

Предвид волатилността на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очаквано забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки". 

И още: "В допълнение, върху финансовото състояние на кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци. Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата среда", посочват от БНБ.