Три фирми подадоха оферти за първите 76 км от магистралата Русе - Велико Търново

ПП зове КЕВР да излезе със становище за увеличението на тока и парното

Кризите изместиха данъчната свобода в края на май

Половината от хотелите ще оставят настените при тях бежанци

Николай Василев за мерките: Бедните плащат големите сметки на богатите

Василев: През септември ще видим дали ще има по-високи нива на инфлацията

Хуманитарната програма за настаняване на украински бежанци след 31 май ще бъде отворена и за хотелит

МВФ: Инфлацията вече не е преходен фактор, както беше при Covid вълната

Превозвачите и МРРБ създадоха работна група

Производител: 0% ДДС за хляба няма да свали цената му

Гроздан Караджов се среща с представители на транспортния бранш

Всички енергийни дружества са поискали увеличение на цените

Петков: Възстановихме диалога; Милтенова: Чакаме решение на проблемите ни

Министърът на земеделието призова зърнопроизводителите към отговорност, за да има поносима цена на х

Транспортният бранш се среща с премиера Петков

Сметната палата влиза в ББР и ТЕЦ "Марица Изток 2"

11.1.2022 г. 18:23

През настоящата година Сметната палата планира да извърши 335 одита. От тях 285 са финансови одити за годишните финансови отчети на общини и организации. 34 пък са одитите за съответствие при финансовото управление. Одитите за неизпълнение ще са 5, а специфичните одити - 11.

Сред предвидените одити са на търговски дружества и държавния предприятия, чиято дейност е обект на голям обществен интерес. Ето част от тях. Първото е "Столичен автотранспорт" ЕАД, който отчита загуба от над 33 млн. лв..Следващо в списъка на Сметната палата е Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". То управлява значителен обем публична държавна собственост, а отчита огромни финансови загуби. На трето място се нарежда Българска банка за развитие". Големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния й портфейл. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР надхвърлят тези в БНБ.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Екатерина" ЕАД е единствена у нас с лиценз за сърдечни трансплантации. Приоритетна е за одит, предвид и факта, че в България от всеки трима души двама умират от сърдечно-съдови заболявания. ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД пък бележи огромни загуби в размер на над 1,1 млрд. лева. Цените на продажба на електроенергията предизвикват обществен интерес. Ще бъде извършен и одит на дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Изборът на одитните задачи от Сметната палата е насочен към подобряването на управлението на публичните средства и дейности. Ще се следят няколко основни критерии като сигнали от трети страни, евентуални негативни последици и информация за несъответствия.

В програмата си за 2022 г. Сметната палата предвижда 4 мащабни одита за изпълнението. Това са:

- Осигуряване на непрекъснатост и качество на обучението в системата на предучилищното и училищно образование в условията на COVID-19;

- Европейски средства за научни изследвания, иновации и дигитализация;

- Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.;

- Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020".

Задължителни одитни задачи по Закона за Сметната палата, Закона за политическите партии и Изборния кодекс са:

- отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България;

- бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;

- отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване;

- отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

- финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии;

- на предизборните кампании за парламентарните избори на 11 юли и на 14 ноември 2021 г. и за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.