Три фирми подадоха оферти за първите 76 км от магистралата Русе - Велико Търново

ПП зове КЕВР да излезе със становище за увеличението на тока и парното

Кризите изместиха данъчната свобода в края на май

Половината от хотелите ще оставят настените при тях бежанци

Николай Василев за мерките: Бедните плащат големите сметки на богатите

Василев: През септември ще видим дали ще има по-високи нива на инфлацията

Хуманитарната програма за настаняване на украински бежанци след 31 май ще бъде отворена и за хотелит

МВФ: Инфлацията вече не е преходен фактор, както беше при Covid вълната

Превозвачите и МРРБ създадоха работна група

Производител: 0% ДДС за хляба няма да свали цената му

Гроздан Караджов се среща с представители на транспортния бранш

Всички енергийни дружества са поискали увеличение на цените

Петков: Възстановихме диалога; Милтенова: Чакаме решение на проблемите ни

Министърът на земеделието призова зърнопроизводителите към отговорност, за да има поносима цена на х

Транспортният бранш се среща с премиера Петков

Булгаргаз не знае кога ще е готова газова връзка Гърция-България

1.1.2022 г. 22:10

Единственото трасе за доставка на азерски природен газ за България, съгласно договора с азерската страна, е газопроводът IGB (междусистемната газова връзка Гърция-България), който не е изграден. Изграждането му е отговорност на гръцко-българската компания "Ай Си Джи Би" АД. "Булгаргаз" ЕАД не може да влияе върху този процес, но понася негативните последици от забавянето в изграждането му.

Така от "Булгаргаз" отговарят защо България получава само част от договорените количества природен газ от Азербайджан.

Според писмото им през 2020 г. азерският доставчик започва доставки по Трансадриатическия газопровод до мястото на свързване с IGB на Комотини, но газопроводът IGB не е изграден. При това положение "Булгаргаз" ЕАД не само че не може да получава природен газ съгласно договора, но е заплашен и от неустойки.

Азерската компания, от своя страна, нито е длъжна да доставя газ по друг газопровод, освен по IGB, нито е длъжна да доставя всички количества, които би доставила по IGB.

След като вече няколко пъти се отлага пускането на газопровода IGB, от "Булгаргаз" са договорили да получават газ на друг газопровод, отстоящ на близо 300 км от IGB (през гръцката газопреносна мрежа ДЕСФА).

Към настоящия момент "Булгаргаз" ЕАД получава количествата, които азерският доставчик се съгласи да достави. Получаването на пълния размер на договорните количества на алтернативния газопровод зависи изцяло от волята и възможностите на азерската страна.

Всяко отлагане на пускането в експлоатация на газопровода IGB поставя "Булгаргаз" ЕАД във все по-неблагоприятна позиция в преговорите за доставка на алтернативния газопровод с азерската компания. И до днес "Булгаргаз" ЕАД не е информирано от проектната компания, изграждаща IGB, кога ще бъде готова гръцката газова връзка. Поради това "Булгаргаз" ЕАД не може да съобщи на азерския партньор кога българската страна ще започне да изпълнява договора, вместо да иска временни решения.

Според становището на "Булгаргаз" не можеше ли да се избегне поскъпването на природния газ от 1 януари 2022 г., дори България да получаваше всички договорени количества азерски газ? За момента азерският газ е относително по-евтин, но и неговата цена расте. Също така, дори "Булгаргаз" ЕАД да получава цялото количество по договора, през зимните месеци то няма да е достатъчно да задоволи дори една четвърт от потреблението в страната. Азерският газ не е и не може да бъде решение на проблема с високите цени на международните петролни и газови пазари.

Договорените количества газ ще се получават, когато бъде завършена междусистемната връзка Гърция-България (газопровода IGB).

От "Булгаргаз" уточняват, че не са отказали да получават цялото договорено количество азерски газ.

В уточнението се казва, че когато са започнали преговорите през 2020 г. цената на азерския газ е била по-висока от тази на руския газ и на втечнения газ (LNG). В момента е по-ниска. В зависимост от развитието на пазарите през 2022 г азерският газ може отново да стане по-скъп от другите източници.

За "Булгаргаз" ЕАД е важно да има балансирано портфолио от различни източници на природен газ, да не зависи икономически само от един доставчик и да гарантира сигурност на доставките, уверяват от дружеството.

Те твърдят, че не получават азерски газ през Турция защото операторите на българската и на турската мрежа не предлагат такава възможност. И до ден днешен в точката на свързване на газопроводите между България и Турция не се предлагат капацитетни продукти.

От "Булгаргаз" уверяват, че не са получили отговор за техническите възможности и търговските условия за пренос от турския оператор. Така или иначе, въпросът дали се доставя през Турция или през Гърция, е второстепенен - "Булгаргаз" ЕАД няма как да избере и посочи друг маршрут, различен от договорния и да получи количества азерски газ по него без съгласието на азерската страна.

"Булгаргаз" ЕАД е изпълнило на 100% задължението си за нагнетяване на газ в газохранилището по Плана за действия при извънредни ситуации, уверяват от газовото дружество. Целта е нагнетените количества в ПГХ "Чирен", заедно с количествата, които "Булгаргаз" ЕАД внася по дългосрочните договори, да покриват завишената консумация на клиентите през този период.

"Булгаргаз" ЕАД не е единствен ползвател на газохранилището. Операторът на газохранилището "Булгартрансгаз" ЕАД разпределя между всички заявители на капацитетни продукти за нагнетяване, съхранение и добив на газ в ПГХ "Чирен" в съответствие с Правимежлата за ползване на газохранилището.