Комитова: Митът, че всички строежи са спрени, е абсолютно неверен

Хлебопроизводител: По всяка вероятност ще ядем по-скъп хляб през зимата

Христо Алексиев: За втори път автобусните превозвачи ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа

НАП проверява над 2000 фирми за нелогично високи касови наличности

Стефан Янев ще се срещне с представители на туристическия бранш

Христо Алексиев: Ще намерим справедлив механизъм за разпределение на помощта за авиационния сектор

Цената на природния газ скача с 16 на сто от 1-ви октомври

Красимир Дачев: Очаква ни зимата на Жан Виденов, предприятията ще спрат, а политиците си играя на из

Общини искат 2% от подоходния данък да бъдат пренасочени към бюджетите им

Васил Велев: Бизнес средата у нас се влоши

Българските авиокомпании няма да получат помощи заради коронакризата

Пеканов: Нямаме стратегия за декарбонизация с ясни детайли

Сметната палата установи лошо финансово състояние на „Напоителни системи“ ЕАД

Среща с президента отложи протести на пътния бранш

Цената на олиото се покачва с 43% за една година, сочи проучване на КНСБ

Всички варненски общински фирми, с изключение на „Обреди“, са на загуба

14.9.2021 г. 16:44

Здравната криза, причинена от COVID-19, се е отразила сериозно върху финансовите резултати на общинските търговски дружества във Варна през 2020 г. Всички активно работещи фирми, с изключение на „Обреди“, отчитат загуби. Същевременно през настоящата година се наблюдава значително подобряване на показателите, стана ясно на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към Общинския съвет, на което бяха разгледани годишните финансови отчети.

Единственото дружество на печалба е „Обреди“. През миналата година то отчита положителен финансов резултат от 143 хил. лв. Запазвайки тенденцията от предходни периоди, водеща остава траурната дейност, от която има увеличение на постъпленията с 14%. Заради по-малкото сключени бракове в резултат на въведените ограничения приходите от радостна дейност са намалели с 13%, беше съобщено на заседанието.

Печелившите през миналите години „Дворец на културата и спорта“ и „Пазари“ този път са на минус. Загубите на дружеството, стопанисващо пазарите в града, са в размер на 186 хил. лева. Основната причина за това е затварянето на всички промишлени магазини и намаляването на наемните цените за известен период от време. Наложените рестрикции през миналата година, заради които културните и спортните мероприятия бяха спрени, доведоха до отрицателния финансов резултат, макар и минимален от 3 000 лв., на „Двореца на културата и спорта“.

Затварянето на детските градини за около 4 месеца сумарно през 2020 г. и драстичното намаление на посещаемостта през останалото време се отразиха негативно и на финансовия резултат на „Ученическо и столово хранене“. За 2020 г. е отчетена загуба в размер на 504 хил. лв. в сравнение с предходния период, когато е записан отрицателен резултат в размер на 170 хил. лева. Това е единственото търговско дружество с общинско участие, преустановило дейност за толкова дълъг период от време.

На загуба е и „Градски транспорт“, който понесе сериозен удар от пандемията. През миналата година броят на превозените пътници е намалял от 32 млн. на 25 млн., като спадът е общо с 30% спрямо 2019 г. Изминатите километри на тролейбусите и автобусите са с 1,3 млн. км по-малко в сравнение с предходната година, когато са отчетени общо 10,7 млн. км. Същевременно загубите на дружеството са намалели от 3 млн. и 341 хил. лева на 2 млн. и 185 хил. лева. Днес беше съобщено също, че през първото полугодие на следващата година „Градски транспорт“ очаква първите електробуси от общо 60, които трябва да дойдат по ОП „Околна среда“.

В дневния ред фигурираха още отчетите на „Стадион Спартак“ ЕАД и „Жилфонд“ ЕООД. Заради неясноти разглеждането на отчета на „Жилфонд“, който е в ликвидация, беше отложено, а другото дружество не развива дейност.

Годишните финансови отчети за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие ще бъдат гласувани на заседание на местния парламент.

Коментари