Външно министерство препоръчва сезонните работници да не пътуват

БНБ: Заемите могат да се разсрочват до 6 месеца

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на газа за май

72 000 са регистрираните безработни от началото на извънредното положение

Москва и Рияд са се споразумели да съкратят добивите на петрол

Производители и търговци обсъждат идеята за повече български продукти в магазините

БАБХ публикува списък на български производители за онлайн търговия

Асоциацията на заведенията прогнозира фалити на половината фирми в бранша

Само 10% в туризма остават на работа

Над 4 пъти е нарастнал броят на безработните в Каварна заради кризата с коронавируса

ЕК одобрява схема за гаранция от 255 млн. евро за малките и средните дружества в България

Вирусната пандемия ще свие БВП на Германия с 9,8% през второто тримесечие

Близо 62 000 са новите безработни от началото на извънредното положение

Шивачки отказват да работят заради орязани заплати

КНСБ очаква над 300 000 безработни до края на годината

ЕНЕРГО-ПРО удължава срока за плащане на сметките през март за битовите потребители

17.3.2020 г. 08:59

ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на свои-те битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г . Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са и клиентските центро-ве, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти. Съг-ласно нормативните изисквания в момента периодът за плащане на сметки за електроенергия след отчета на средствата за търговско измерване е 10 дни. Сега, този период ще бъде удвоен. ЕНЕРГО-ПРО ще проведе интензивна ин-формационна кампания за информиране на клиентите си за предприетата мяр-ка, като ще разчита за това и на областните управители, кметовете и кметските наместници. Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информиране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места. Информация за промяната ще бъда включена и във всички фактури за потребление на битовите клиенти.

ЕНЕРГО-ПРО апелира към всички битови клиенти, които имат възможност да платят в обичайния срок да го направят. С отговорното си поведение те ще под-помогнат да бъдат избегнати финансови затруднения по веригата за разплаща-не от производителите, през преносните оператори и доставчиците на електрое-нергия. Това е и жест на отговорност и солидарност с усилията на всички енер-гийни дружества в страната да запазят стабилна, сигурна и непрекъсната дос-тавката на електроенергия до всички потребители .

ЕНЕРГО-ПРО напомня на клиентите, че има редица безкасови начини за пла-щане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез елект-ронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за електроенергия, компанията предлага варианти за разсроч-ване според индивидуалния случай.

За клиентите, които нямат възможност да ползват алтернативните начини за плащане, ЕНЕРГО-ПРО напомня, че всички центрове за обслужване на компа-нията работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при но-ва организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва да изчакват своя ред извън клиент-ския център.

За осигуряване непрекъснато електрозахранване на своите клиенти компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали повреди. Екипи на ЕРП Север ще направят проверки на всички болнични заве-дения за наличие на резервно захранване с оглед гарантиране на непрекъсна-тост на снабдяването с електроенергия при случаи на аварии по мрежата.

ЕНЕРГО-ПРО отново призовава своите клиенти да посещават обществени мес-та, каквито са клиентските центрове на компанията, само при крайна необходи-мост, както и да използват другите канали за комуникация, като телефон и имейл, информация за които е налична в секция контакти в сайта на дружество-то.

Коментари