Росен Желязков: Товарните железопътни превози доказаха своята важна роля по време на пандемията

ЕК прогнозира ръст на родната икономика от 5,3% през 2021 г.

МТСП: Документите за обезщетения на бизнеса и самоосигуряващите се - само електронни

Томислав Дончев: Държавата ще помогне Варна да се развие ударно

Джеф Безос, новото му най-голямо състояние и как стана по-богат от всякога

Влизането на Комарек в ПИБ може да е стъпка към българския хазартен пазар

Токът поскъпва, парното и природният газ поевтиняват

Правителството одобри отчета за бюджета на НЗОК за 2019 г.

„Булгаргаз” предлага цената на синьото гориво да падне с още 6,05%

Борисов: Запазваме над 300 хиляди работни места до 30 септември

КЕВР решава за новите цени на тока, топлоенергията и природния газ

Удължават схемата 60 на 40 до края на септември

6.7 на сто увеличение на пенсиите

От днес пада ставката на ДДС за заведенията, бебешките храни и пелени

„Еърбъс“ планира да съкрати 15 000 работни места

Необслужваните кредити намаляват с близо 400 млн. лева

1.11.2019 г. 10:03

Необслужваните кредити или т. нар. NPL"s в българската банкова система продължават да намаляват и като абсолютна стойност, и като процент от общия кредитен портфейл.

Според последните данни на БНБ, които са за деветте месеца на 2019 година, брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6873 млн. лв. (при 6478 млн. лв. в края на юни 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.2% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3515 млн. лв. (при 3199 млн. лв. към края на юни), а делът ? в общата нетна стойност на кредитите и авансите възлиза на 3.9% (при 3.7% в края на юни).

Тук трябва да се има предвид, че понятието "необслужвани кредити" включва и една голяма група заеми - общата им стойност към края на септември е близо 2 млрд. лева, по които няма просрочия, но финансовото състояние на кредитополучателите е влошено. Поради това според изискванията на МСФО 9 по тези заеми банките също правят разходи за обезценки (начисляват провизии).

Според данните на БНБ, има подобрение и при ликвидния буфер на банковата система. В края на септември той е 28.8 млрд. лв., като спрямо юни нараства с 970 млн. лв. (3.5%), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.9 млрд. лв., или с 230 млн. лв. (2.2%) повече спрямо края на предходното тримесечие. Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 264.0% (при 260.6% към края на юни).

През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7% (2.9 млрд. лв.) и към края на септември достигат 111.5 млрд. лв. С близък тримесечен темп нарастват балансовата сума на кредитите и авансите (с 2.8%, 2.0 млрд. лв.), портфейлите с ценни книжа (с 2.8%, 379 млн. лв.) и позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (с 3.0%, 540 млн. лв., при растеж на други депозити на виждане и парични наличности и намаление на парични салда в централни банки).

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за периода с 1.4 млрд. лв. (2.3%) до 64.6 млрд. лв. В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. (2.9%), за фирмите - с 580 млн. лв. (1.6%), за други финансови предприятия - със 166 млн. лв. (4.7%) и за сектор държавно управление - с 26 млн. лв. (3.3%).

Депозитите в банковата система през нарастват с 3.0% (2.7 млрд. лв.) до 94.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на фирмите (с 8.3%, 2.1 млрд. лв.), на домакинства (с 1.6%, 896 млн. лв.) и на кредитни институции (със 7.2%, 383 млн. лв.). Намаление е отчетено при депозитите на секторите държавно управление (с 13.4%, 355 млн. лв.) и други финансови предприятия (с 8.0%, 299 млн. лв.).

Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2% (51 млн. лв.) повече от тази за същия период на 2018 г. Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.52% и 11.82%. Разходите за обезценка за деветте месеца са 346 млн. лв. (при 348 млн. лв. година по-рано).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства със 188 млн. лв. (1.3%), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата. /news.bg

Коментари