Комисията по хазарта е глобила фирмите на Божков със 700 млн. лв.

Румен Радев се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев

Горанов: Прокуратурата възложи данъчни проверки на фирми, свързани с Божков

"Нисан" съди Карлос Гон за 90 млн. долара

„Комерсант“: Руският газ за България може да поевтинее с над 50%

Марияна Николова: Туристическият бранш допринася с около 12% за БВП на страната ни

Топлофикация-София дължи 200 млн. лева на "Булгаргаз"

2.5% по-евтин природен газ предлага "Булгаргаз"

Работодатели искат оставки в БЕХ и енергийната борса заради скъпия ток

Нов фонд ще обезщетява земеделските производители за климатични събития

Петролът поевтинява

Купуваме с 3 лева по-скъпо свинско заради чумата

Най-големият хотел във Велико Търново е обявен за продажба

Европейски експерти: Няма рискове за курса на лева при влизането в еврозоната

ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство

Варна е на пето място по работна заплата спрямо другите области в страната

21.8.2019 г. 13:56

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2019 г. нарастват с 11.6 хил., или със 7.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 164.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 65.9%, "Операции с недвижими имоти“ - с 37.8% и "Административни и спомагателни дейности“ - с 20.2%. 

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 3.9% е регистрирано в дейност "Строителство“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и "Преработваща промишленост“ - съответно 18.8 и 12.5%.

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.0 хил., или с 3.1% повече в сравнение с края на юни 2018 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.4 хиляди и "Професионални дейности и научни изследвания“ - с 0.8 хиляди. 

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения“ - с 15.2%, "Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.0% и "Операции с недвижими имоти“ - с 13.7%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2019 г. спрямо края на юни 2018 г. има в икономическата дейност "Транспорт, складиране и пощи“ - с 0.2 хил., което в проценти е с 2.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за април 2019 г. е 1 177 лв., за май - 1 147 лв. и за юни - 1 145 лева. По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. - 1 156 лв., област Варна е на пето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 729 лв., София - 1 197 лв., Враца - 1 183лв. и Стара Загора - 1 164 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Добивна промишленост“ - с 31.3%, "Финансови и застрахователни дейности“ - с 11.3% и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 11.0%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.1% спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Добивна промишленост“, "Транспорт, складиране и пощи“ и "Административни и спомагателни дейности“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2019 г. са:

- "Добивна промишленост“ - 1 940 лева.

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 1 907 лева;

- "Финансови и застрахователни дейности“ - 1 695 лева;

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

-"Операции с недвижими имоти“ - 879 лева;

- "Хотелиерство и ресторантьорство“ - 881 лева;

- "Други дейности“ - 900 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.8%, а в частния сектор - с 8.1%.


Коментари