Големите бензиностанции с предложения как да паднат цените на горивата

ВМЗ Сопот ще произвежда израелски безпилотни летателни апарати

ЕС инвестира над 290 млн. евро в жп линията Пловдив-Бургас

НСИ: Доходът от заплата нараства с 9.4%, разходите за храна - с 9.8%

До 6 месеца цените на горивата пак ще се вдигнат

Проф. Димитър Иванов: В бюджета не се виждат стимули за технологическа модернизация на страната

Квотите за наемане на хора с увреждания да бъдат запазени, реши социалната комисия

Инфлацията стигна нива от 2013 г.

Цената на петрол сорт Брент буквално се срина снощи

ЕЦБ прави проверки в шест български банки

Търговците сменят касовите апарати до март 2019 г.

Цената на петрола на ОПЕК се понижи до 68,89 долара за барел

Започва прием на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство

Горивата поевтиняват до няколко месеца, твърдят анализатори

Петролът ще се задържи на цени от около 70 долара

Костов: Обективният показател за работата ни са приходите в бюджета

9.2.2018 г. 16:12

Уверявам ви, че каквото дойде като незаконна дейност, колегите това и хващат, обективният показател са приходите в бюджета, които осигуряваме. Това заяви на брифинг директорът на Агенция „Митници” Георги Костов в анализ на събираемостта на приходите от тютюневи изделия за 2017 г., предаде репортер на БГНЕС.

Имаме повече от добра координация с МВР, а добрите ни резултати са и заради другите държавни органи за противодействие на контрабандата. Макар че тези, които се занимават с тези незаконни дейности са изключително гъвкави, добави Костов.

„Агенция „Митници” няма да влиза в политически коментари, няма да коментирам политически изказвания, но резултатите в анализа са обективни и лесно проверими. Тук говорим за пари, които са влезли в държавния бюджет”, каза Георги Костов в отговор на въпрос.

Според представения от него анализ предвидените в чл.1 от закона за държавния бюджет приходи от акциз през 2017 г. са в размер на 5 038.0 млн. лева. Съгласно структурата за разпределение на очакваните приходи по групи акцизни стоки, планираните в Агенция „Митници“ приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2017 г. са в размер на 2 367.2 млн. лева, 47.0% от общо очакваните приходи от акциз и 2.7% над събраните приходи от акциз за тютюневи изделия през 2016 година, подчерта Костов.

Данните за касовото изпълнение на приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2017 г. сочат общо събрани приходи 2 368.6 млн. лева, с 0.1% над планираните за годината и с 2.8% над събраните през 2016 година. По видове тютюневи изделия приходите от акциз през 2017 г. се разпределят, както следва:цигари- 2 317.8 млн. лева, с 2.5% над събраните през 2016 г. ; пури- 2.3 млн. лева, с 3.8% по –малко от събраните през 2016 г.;тютюн за пушене- 48.5 млн. лева, 19.4% над събраните през 2016 година.

През месец януари 2017 г. приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия са в размер на 421.3 млн. лева, със 72.9 млн. лева (20.9%) над събраните през същия месец на 2016 година. Основната причина за регистрирания ръст е значително по-голямото количество цигари, освободени за потребление през месец декември 2016 г. и обложени с акцизната ставка, приложима за 2016 година. Реализираното презапасяване, освен по-високите приходи от акциз през месец януари 2017 г. има за последица и около 5.0 млн. лева пропуснати ползи за бюджета като резултат от приложените по-ниски минимални нива на облагане за цигарите.

През месеците февруари, март и април 2017 г. (данъчни периоди) се регистрира непрекъснато изоставане на приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия спрямо събраните през съответните месеци на 2016 година. Общо за трите месеца на 2017 г. освободените за потребление цигари са със 780.0 млн. къса по-малко от освободените за потребление през същия период на 2016 г., а събраните приходи през съответните касови периоди (март, април, май 2017 г.) са с близо 117.8 млн. лева по-малко.

Последният касов месец от първото полугодие на 2017 г. също се характеризира със значително изоставане на приходите от акциз спрямо юни 2016 година. Спадът през разглеждания месец се обяснява с по-големите количества освободени за потребление цигари през месец май 2016 г., което е продиктувано от изисквания на Закона за тютюна и тютюневите изделия по отношение на потребителските опаковки на тютюневите изделия, а не от обективни пазарни потребности.

От началото на месец юли 2017 г. до края на годината месечните приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия трайно превишават събраните през съответните месеци на 2016 г. като ръст се наблюдава през всеки един от месеците. В резултат на предприетите действия от органите, ангажирани в администрирането на приходите от акциз и контрола на цялостната верига за доставката на акцизни стоки, спрямо 2016 г. през второто полугодие на 2017 г. приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия се увеличават с 19.5% като достигат 1 317.7 млн. лева, 55.6% от общо събраните за годината.

През втората половина на 2017 г. митническите служители са иззели и задържали 28.5 млн. къса цигари, предмет на нарушение или престъпление, с 39.6% над задържаните за същия период на 2016 година. Успешните действия на митническите органи, а и на органите на МВР, намират потвърждение и в доклада на АСNielsen за резултатите от проучването на пазара чрез събиране и анализ на празни кутии от цигари, през третото тримесечие на 2017 г., според който нивото на потреблението на цигари, непредназначени за месния пазар е спаднало с 1.0%, от 7.0% през второто тримесечие на 2017 г. до 6.0% в края на третото тримесечие. Липсата на промени в нормативната уредба, регламентираща дейностите с тютюн и тютюневи изделия през втората половина на 2017 г. от своя страна доведе до по- равномерни месечни постъпления от акциз за групата. Количествата освободени за потребление цигари нарастват с 15.6%, над 1.000 млрд. къса повече от освободените за потребление през второто полугодие на 2016 г. и с 1.422 млрд. къса повече от първото полугодие на 2017 година.

На годишна база средната акцизна ставка при цигарите нараства от 163.5 лв./1000 къса за 2016 г. на 169.1 лв./1000 къса за 2017 г. (3.5%), а количествата освободени за потребление цигари отчитат спад от 0.9% спрямо 2016 г., но този резултат е обичаен предвид ръста на минималните нива на облагане и усилията за намаляване на потреблението на този продукт. При оценка на динамиката на освободените за потребление количества цигари следва да се има предвид и промяната в структурата на потреблението, която е резултат също от повишаването на минималните нива на облагане с акциз на цигарите и води до повишаване на потреблението на тютюн за пушене или други алтернативни изделия. През 2017 г. освободеният за потребление тютюн за пушене е 319 073 кг, което количество приравнено към късове цигари съответства на 425.4 млн. къса цигари (коефициент за приравняване 0.75 гр/къс). Количествата освободен за потребление тютюн през 2016 г. съответстват на 356.3 млн. къса. Ръстът в освободените за потребление количества тютюн през 2017 г. спрямо 2016 г. съответства на 69.1 млн. къса цигари, задоволяващи потреблението през 2017 г., което в голяма степен компенсира изоставането в освободените за потребление цигари.

Ефектът от ръста на средната акцизна ставка при цигарите се изразява в ръст на приходите от акциз с около 77.8 млн. лева. Спадът на освободените за потребление количества цигари има като ефект приблизително 21.0 млн. лева по-ниски приходи от акциз. Нетният ефект от действието на двата фактора е събрани 56.8 млн. лева повече приходи от акциз за цигари през 2017 г. в сравнение с 2016 година.

Предвидимата икономическа среда и институционалната стабилност на органите, ангажирани в администрирането на приходите от акциз и контрола на цялостната верига за доставката на акцизни стоки доведе до пълно компенсиране на изоставането на приходите през първото полугодие на 2017 г. и в крайна сметка до изпълнение на заложените за 2017 г. приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия. Показателни за успешните действия на митническите органи, а и на органите на МВР относно повишаване на приходите от акциз и борбата срещу незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия са резултатите за иззети и задържани стоки от групата, предмет на нарушение и престъпление. През 2017 г. са задържани 37.1 млн. къса цигари и 16 136 кг тютюн за пушене, с което са предотвратени щети за бюджета в размер на повече от 10.0 млн. лева.

В заключение, данните изложени в анализа на приходите от акциз за цигари през 2017 г. налагат следните изводи: 2017 г. е поредната година, в която приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия нарастват спрямо предходния отчетен период- с 2.8% в сравнение с 2016 г., сочи анализът, с който Георги Костов запозна медиите.

Предизвикателство е пред нашите служители да повишат активността си през тези месеци на новата година, добави Костов. Надяваме се да запазим добрите практики, които се изразяват в повече приходи, отбеляза той. /БГНЕС

Коментари