Европейският съвет по общи въпроси ще се занимае с Унгария и Полша

9.12.2019 г. 22:31

Процедурите по чл. 7 ще бъдат в основата на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел. Министрите ще проведат изслушване за положението в Унгария и ще направят преглед на  ситуацията с принципите на правовата държава в Полша. Ще има и дебати по многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година, като тази точка ще бъде разгледана на открито заседание.

Министрите, представляващи страните си, ще продължат подготовката зазаседанието на Европейския съвет в четвъртък и петък, като ще обсъдят и проектозаключения. Те ще дебатират и по работата на Комисията догодина.

Предстоящото хърватско председателство ще представи пътната карта за европейския семестър за 2020 г. /БНР

Коментари