Реджеп Ердоган пристига на посещение у нас на 26 март за среща ЕС – Турция

Радан Кънев за манджите в политиката, грубите неистини и страхливия Бойко

ТУ-Варна в ерата на софтуерните технологии

Деница Маркова, магистър от ТУ – Варна: Като социален работник се чувствам изключително полезна

Д-р Николай Михайлов: Истанбулската конвенция - не сме объркани в превода. В клопка сме

Поръчителят на „Килърите”: Бизнесът и властта убиха Петър Христов

Й. Хан: Трябва да използваме момента за интеграцията на Западните Балкани

К. Дикинсън, Радио Франс: България не държи монопола за корупция в Европа

Последствията от социалния пол: Момиченце се прибира от училище със страх да не се превърне в момче

Г-н RTL: Обществените медии съществуват само заради политиците

Шарл Азнавур: Не знам защо станах певец, случи се от само себе си

Магистър от Кеймбриджкия университет избра Технически университет - Варна за докторантурата си

Антонио Таяни: България трябва да върши повече за ЕС

Гюнтер Ферхойген: ЕС трябва да се подготви за реалност с не толкова стабилна Германия

Кметът на Каварна Нина Ставрева: Ръстът в туризма е по-висок от очаквания

Интересът към морските специалности в Технически университет- Варна не стихва вече 55 години

11.1.2018 г. 17:56

Г-н Генчев, кои са най-значимите събития за ТУ – Варна през изминалата и през новата година?

Две важни годишнини са сред значимите акценти за академичната общност на ТУ – Варна и за всички, които са свързани с университета. 2017 година беше забележителна с честването на 55 години от основаването на Технически университет - Варна. Не по-малко значима е и новата - 2018 година, в която предстои да отбележим 55 години морско образование в нашето висше училище. През 1963 г. във Висшия машинно-електротехнически институт – Варна (дн. ТУ – Варна) са приети първите студенти в специалностите „Корабни машини и механизми“ и „Корабостроене“.

Кои са актуалните морски специалности в ТУ – Варна и какъв е интересът към тях?

Технически университет – Варна обучава студенти в шест морски специалности - „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабоводене”, „Корабостроене и морска техника”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Експлоатация на флота и пристанищата”. Първите три от тях са от регулираните професии. От 2015 година те преминаха на двустепенно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и следващата - „магистър“. Завършилите тези специалности се реализират изключително успешно във всички сфери на морския бранш.
През настоящата академична година – 2017/2018 държавният план-прием и по трите специалности от регулираните професии – „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ е изпълнен почти 100%. Това е индикатор за висока степен на интерес от страна на кандидат-студентите към професионалната област, отличен атестат за обучаващите катедри в ТУ – Варна, както и за очевидно много добрите перспективи за работа, които морският бизнес у нас създава. Трябва да подчертаем, че в Технически университет – Варна обучението на студентите от тези специалности е подкрепено изключително силно от Морския квалификационен център, който е звено в структурата на университета и разполага с изключително модерна база. В него се провежда част от обучението по задължителните стандарти на Международната морска организация (IMO). Студентите от ТУ – Варна имат възможност още по време на следването си да преминат необходимите курсове, да проведат учебно-производствените и плавателните практики и веднага след дипломирането си да се сертифицират съгласно Международната Конвенцията за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците. Така, в кратки срокове след завършването, те могат да започнат работа на море. Всичко това, заедно с големия професионализъм на преподавателите в обучаващите катедри, осигурената практика и стипендии, възможността за мобилност по Еразъм+ и пр. придобивки за студентите, допринася за високия интерес към специалностите от регулираните професии.

Какъв е капацитетът на трите регулирани специалности в ТУ – Варна и каква оценка дават за тях акредитиращите институции?

За университета е изключително важно да отговори на изискванията на акредитиращите органи като съхрани най-добрите образователни традиции и осигури приемственост в обучението на специалисти от морските професии.
Бих казал, че 2017 година се оказа като цяло изключително успешна за специалностите от регулираните професии.
Може би най-голяма реформа претърпя специалност „Електрообзавеждане на кораба“. Тя е наследник на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността и водния транспорт”, която е била с два модула – „Електроснабдяване на промишлените предприятия” и „Електрообзавеждане на водния транспорт“. Открита е през 1971 г. и е най-старата в страната за подготовка на инженерни специалисти и електромеханици за морския и речния флот. За тези 47 години са обучени повече от 1000 инженерни кадри с успешна реализация във флота и в морската индустрия. През 2012 г. е осъществен първият прием в специалност от регулираните професии - „Електрообзавеждане на кораба”, със срок на обучение 5 години в ОКС „магистър”. Първият випуск студенти се дипломира през 2017 година.
От 2014 г. е преустановен приемът в профил „Воден транспорт” на специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. По този начин успешно се постигна пълно съответствие с изискванията на ПМС от 2015 год. за единни държавни изисквания за специалността от регулираните професии „Електрообзавеждане на кораба”. През 2018 година се очаква да приключи и вторият етап от реформата – откриване на обучение в специалността „Електрообзавеждане на кораба” в магистърски курс.
В края на 2016 г. специалността получи първата си петгодишна акредитация като обучаваща специалност от регулирана професия, валидна до ноември 2021 г. С нея е утвърден капацитет от общо 450 студенти за двете образователно-квалификационни степени, редовно и задочно обучение. Специализираната комисия от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) даде много добра оценка – 8.69, при максимална 10.
В момента обучение в ОКС „магистър” се осъществява в нерегулираната специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” в професионално направление „Енергетика”, за което университетът има отлична оценка от 9.03 със срок на валидност до 2021 г. Придобитата квалификация позволява успешна реализация на завършилите в секторите корабостроене и кораборемонт, както и като електромеханици на кораби, след допълнително обучение за придобиване на необходимите сертификати за морски лица и допълващо обучение по курс IMO 7.08. С успешното приключване на втория етап на реформата през 2018 г. магистърската специалност ще бъде трансформирана в традиционната нерегулирана специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”, задоволяваща нуждите от инженерни кадри с морско образование на брега.
Налице са тенденции за увеличаване на търсенето на такива специалисти, тъй като тази индустрия е една от значимите за региона. Не на последно място, университетското образование е предназначено да покрива широк кръг обществени потребности и да отговаря на редица европейски ценности като образование през целия живот, възможности за преквалификация, образование за хора в неравностойно положение и др., което е трудно постижимо само при образование в рамките на специфичните изисквания на регулираните професии.

Още по-висока оценка – 9.06, получи от НАОА също през 2017 година и другата специалност от регулираните професии – „Корабни машини и механизми“ (КММ). В страната това е най-високата оценка за тази специалност и очевидно се доближава до максималната, което много ни радва. Акредитацията е валидна до юли 2023 г. и утвърждава капацитет от 600 студенти – 400 бакалаври и 200 магистри. Този брой студенти, доколкото получаваме обратна връзка от средите на морския бизнес, съответства на техните потребности в момента.

С най-висок капацитет за обучение е третата специалност от регулираните професии в ТУ – Варна - „Корабоводене“, която навърши 25 години от създаването си. С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 24.10.2013 г. (Протокол № 19), капацитетът е разширен до 650 студенти. Поредната акредитационна процедурата на „Корабоводене“ в момента е в ход като в началото на м. декември 2017 г. в университета заседава експертна група от НАОА. Колегите констатираха, че са изпълнени всички препоръки от предходната акредитация, отбелязаха, че има съществен напредък в развитието на материално-техническата ни база, че необходимият преподавателски състав е наличен, както и че учебната документация е надлежно утвърдена от ИА „Морска администрация“. Особено радващо е, че през последния акредитационен период в катедрата бяха привлечени като преподаватели морски лица с голям плавателен стаж и правоспособност „капитан далечно плаване” (к.д.п.). Тези факти са предпоставка за успешна акредитация за следващия петгодишен период.

Успява ли ТУ – Варна да отговаря на нуждите на морския бизнес от специалисти с висше образование?

Едно от постиженията, с които откровено можем да се похвалим, е постоянната ни връзка с потребителите на кадри. По инициатива на обучаващите катедри са създадени два обществени съвета по специалности и предстои учредяването на още два. В тях участват представители на десетки фирми от морския бранш, провежда се съвместно обсъждане на учебните планове и програми и прякото им обвързване с практиката и със съвременните тенденции в морския бизнес. Известен факт е, че през последните години в България се усеща сериозен недостиг от инженерни кадри, включително във водния транспорт. И ако в нещо не успяваме да отговорим на по-големите очаквания на бизнеса, то това е броят на новите дипломирани специалисти. В тази връзка бих искал да засегна и един друг аспект. Когато се говори за морски специалисти, обикновено представата е за бъдещи офицери, заети пряко в корабоплаването, и се пренебрегва големият процент на потребление и реализация на кадри в другите сфери на морския бизнес. Всъщност много важно значение имат и трите специалностите, извън групата на регулираните, които университетът продължава успешно да развива - „Корабостроене и морска техника” (Технически университет – Варна е единственият в България, който подготвя кадри за корабостроенето и кораборемонта), „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“.


Георги Генчев е роден е през 1960 г. в град Варна. Завършил е „Корабоводене“ и „Педагогика“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и „Право“ във ВСУ „Ч. Храбър“. Заемал е длъжностите директор „Човешки ресурси“ в „Параходство Български морски флот“ АД, зам.-генерален и генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, управител на фирма за корабен мениджмънт. Офицер от Военноморските сили на Република България.

Коментари