БДЖ натъпка 387 пътници във влак със 195 места

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика призовава за европейско разследване за убийството н

"Демократична България": Новите данъчни идеи на властта водят до корупция и бедност

Махат плочките от площада пред църквата "Св. Седмочисленици" в София

Оставка на Фандъкова - с този погром управлението на ГЕРБ в София приключи

Грандиозни са само разходите за ремонтите в София

Велинградска учителка превежда деца пред минаващ влак (ВИДЕО)

Тежка катастрофа в... Морската градина на Варна

Община Варна плаща за почистването Грамадата, но не чисти контейнерите за смет

Ремонтират ремонтирания булевард "Левски" във Варна

В синята зона на Варна място за майки с колички и хора с затруднено предвижване няма

Автобус гори на АМ "Люлин" (ВИДЕО)

Изоставеният град

Кой поруга Символа на скръбта и недоволството на варненци?

Донесете вашия камък: ГРАМАДА на недоволството пред Община Варна!

Нова жалба на Мария Чернева до Софийска адвокатска колегия

16.7.2018 г. 10:26

ДО Адв. Ивайло Данов
Председател на Софийска адвокатска колегия

Д О П Ъ Л Н Е Н И Е К Ъ М  Ж А Л Б А

УВАЖАЕМИ АДВ. ДАНОВ,

На 06.07.2018 г. депозирах в деловодството Ви жалба
с вх. № 4492. Според информацията, която получих, тя все още не e разгледана от Вас, поради което си позволявам да я допълня с факти, които смятам за релевантни по отношение ангажирането на дисциплинарна отговорност на адв. Пламен Енчев Таушанов. Както вече сте запознати, адв. Пламен Таушанов е председател на юридическо лице с нестопанска цел „Българска асоциация за закрила на пациентите“, която си поставя за цел да се грижи за гарантиране правата на българските граждани в качеството им на пациенти. Законът за здравето поставя изисквания за подобен род организация, както и възможност те да получат „национално представителство“. Според официални данни от Министерството на здравеопазването, получени по Закона за достъп до обществена информация, става ясно, че „Българската асоциация за закрила на пациентите“ е подала заявление на 09.07.2017г. да бъде призната за национално-представителна пациентска организация, едва 2 години след излизане на заповедта (на 16.10.2015) на Министерството на здравеопазването, която дава този статут на асоциацията. Това ме кара да смятам, че процедурата е опорочена. Въпреки този съществен порок, адв. Таушанов регулярно заема различни постове – напр: член на надзорния съвет на НЗОК, негов представител е и член на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца.

С изненада установих, че неморалните и неетични практики на адв. Таушанов не се свеждат само до изложеното дотук. По гражданско дело № 464 от 2013 година по описа на Окръжен съд София, адв. Таушанов е представлявал лечебно заведение по дело, заведено срещу пациент. Това противоречи на изначалната концепция на представляваната от него организация, но и се явява нарушение на Закона за адвокатурата, тъй като адвокатът няма право едновременно да консултира две противопоставящи се/ спорещи страни, каквито са били пациентите и лечебното заведение.

Намирате ли за допустимо да се водят подобен род дела чрез посредничеството на неправителствена организация? Поставят ли тези действия на адв. Таушанов под съмнение както неговия професионализъм, етика и морал, така и преследваните от организацията, която представлява, цели?

Позволявам си да представя на Вашето внимание копие от договор за правна помощ и съдействие на МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД, от адвокатския кочан на адв. Пламен Таушанов. Освен впечатляващото възнаграждение, в договора за отбелязване е и предметът му: „измерване на пациентската удовлетвореност“, което определено не е адвокатска дейност. Този документ е особено важен, тъй като към датата на договора адв. Пламен Таушанов е представител на гражданите/ пациентите в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Договорът показва намерение за обвързване от страна на адв. Таушанов с лечебно заведение, което се бори по това време да сключи договор с НЗОК. И е повече от неуместно представител на адв. Таушанов да влиза в договорни отношения с лечебно заведение. В приложение Ви представям копие на стенограма от заседание на НС на НЗОК от 29 юни 2016 г., скоро след датата, посочена на договора между Таушанов и МБАЛ "Уни хоспитал", Панагюрище. На това заседание адв. Таушанов, без да декларира конфликт на интереси, е изказал становище (стр. 9) за нуждата да бъде сключен договор по изключение с болницата в Панагюрище и е гласувал за това решение.
Запозната съм, че адвокатските кочани се завеждат в съответната адвокатска колегия, вероятно не би представлявало трудност за Вас да установите има ли и други договори между адв. Пламен Таушанов и лечебни заведения, както и какъв е техният предмет? 
След като дадох гласност за това как пострадах от жалбата на адв. Таушанов към ръководството на БНТ, с мен се свързаха много граждани, пожелали да допълнят още факти относно професионализма, качествата, морала и етиката на този български адвокат. Предоставени ми бяха снимки от голяма столична болница, от които е видно, че на всеки етаж в болницата има поставени пощенски кутии за жалби от пациенти до представляваната от адв. Таушанов организация. Логично е да се предположи, че тези отношения също се скрепени с договори и вади на преден план въпроса „чий интерес би защитавал адв. Таушанов, ако пациент се жали срещу болницата, с която той има договор за проучване на удовлетвореността на пациентите?“

Пациенти от Добрич, пък изпратиха снимки от посочения адрес на регионално представителство на БАПЗ. Както става ясно - няма офис на организацията.

Ако сметнете, че в изложеното от мен има данни за извършвани престъпления, може да сезирате съответните органи.

Коментари