10 плажа може да останат без концесионер заради драстични нарушения

БДЖ обяви поръчка за 42 нови влака

Животът у нас продължава да поскъпва

Заради отнет лиценз на „Олимпик”: 200 хил. коли у нас остават без „Гражданска отговорност”

БВП с ръст от 3,4% на годишна база

Безпрецедентен недостиг на кадри у нас

Кризата с турската лира започва да се отразява негативно на глобалните капиталови пазари

"Булгаргаз" очаква скок на цената на газа от октомври

Турската лира се срина, обменните бюра в Истанбул затвориха врати

Притеснения на ЕЦБ сринаха турската лира само за ден с над 10%

В Германия тестваха соларен автомобил, който може да се презарежда в движение

BMW изтегля от пазара 324 хил. дизелови автомобили

Петролът поскъпва след официалното подновяване на санкциите на САЩ спрямо Иран

Автобусните превозвачи "Юнион Ивкони" и "Груп плюс" ще бъдат придобити от "Транспект"

Мановият мед ще стане визитна картичка на Странджанския край

Костов: Обективният показател за работата ни са приходите в бюджета

9.2.2018 г. 16:12

Уверявам ви, че каквото дойде като незаконна дейност, колегите това и хващат, обективният показател са приходите в бюджета, които осигуряваме. Това заяви на брифинг директорът на Агенция „Митници” Георги Костов в анализ на събираемостта на приходите от тютюневи изделия за 2017 г., предаде репортер на БГНЕС.

Имаме повече от добра координация с МВР, а добрите ни резултати са и заради другите държавни органи за противодействие на контрабандата. Макар че тези, които се занимават с тези незаконни дейности са изключително гъвкави, добави Костов.

„Агенция „Митници” няма да влиза в политически коментари, няма да коментирам политически изказвания, но резултатите в анализа са обективни и лесно проверими. Тук говорим за пари, които са влезли в държавния бюджет”, каза Георги Костов в отговор на въпрос.

Според представения от него анализ предвидените в чл.1 от закона за държавния бюджет приходи от акциз през 2017 г. са в размер на 5 038.0 млн. лева. Съгласно структурата за разпределение на очакваните приходи по групи акцизни стоки, планираните в Агенция „Митници“ приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2017 г. са в размер на 2 367.2 млн. лева, 47.0% от общо очакваните приходи от акциз и 2.7% над събраните приходи от акциз за тютюневи изделия през 2016 година, подчерта Костов.

Данните за касовото изпълнение на приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия през 2017 г. сочат общо събрани приходи 2 368.6 млн. лева, с 0.1% над планираните за годината и с 2.8% над събраните през 2016 година. По видове тютюневи изделия приходите от акциз през 2017 г. се разпределят, както следва:цигари- 2 317.8 млн. лева, с 2.5% над събраните през 2016 г. ; пури- 2.3 млн. лева, с 3.8% по –малко от събраните през 2016 г.;тютюн за пушене- 48.5 млн. лева, 19.4% над събраните през 2016 година.

През месец януари 2017 г. приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия са в размер на 421.3 млн. лева, със 72.9 млн. лева (20.9%) над събраните през същия месец на 2016 година. Основната причина за регистрирания ръст е значително по-голямото количество цигари, освободени за потребление през месец декември 2016 г. и обложени с акцизната ставка, приложима за 2016 година. Реализираното презапасяване, освен по-високите приходи от акциз през месец януари 2017 г. има за последица и около 5.0 млн. лева пропуснати ползи за бюджета като резултат от приложените по-ниски минимални нива на облагане за цигарите.

През месеците февруари, март и април 2017 г. (данъчни периоди) се регистрира непрекъснато изоставане на приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия спрямо събраните през съответните месеци на 2016 година. Общо за трите месеца на 2017 г. освободените за потребление цигари са със 780.0 млн. къса по-малко от освободените за потребление през същия период на 2016 г., а събраните приходи през съответните касови периоди (март, април, май 2017 г.) са с близо 117.8 млн. лева по-малко.

Последният касов месец от първото полугодие на 2017 г. също се характеризира със значително изоставане на приходите от акциз спрямо юни 2016 година. Спадът през разглеждания месец се обяснява с по-големите количества освободени за потребление цигари през месец май 2016 г., което е продиктувано от изисквания на Закона за тютюна и тютюневите изделия по отношение на потребителските опаковки на тютюневите изделия, а не от обективни пазарни потребности.

От началото на месец юли 2017 г. до края на годината месечните приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия трайно превишават събраните през съответните месеци на 2016 г. като ръст се наблюдава през всеки един от месеците. В резултат на предприетите действия от органите, ангажирани в администрирането на приходите от акциз и контрола на цялостната верига за доставката на акцизни стоки, спрямо 2016 г. през второто полугодие на 2017 г. приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия се увеличават с 19.5% като достигат 1 317.7 млн. лева, 55.6% от общо събраните за годината.

През втората половина на 2017 г. митническите служители са иззели и задържали 28.5 млн. къса цигари, предмет на нарушение или престъпление, с 39.6% над задържаните за същия период на 2016 година. Успешните действия на митническите органи, а и на органите на МВР, намират потвърждение и в доклада на АСNielsen за резултатите от проучването на пазара чрез събиране и анализ на празни кутии от цигари, през третото тримесечие на 2017 г., според който нивото на потреблението на цигари, непредназначени за месния пазар е спаднало с 1.0%, от 7.0% през второто тримесечие на 2017 г. до 6.0% в края на третото тримесечие. Липсата на промени в нормативната уредба, регламентираща дейностите с тютюн и тютюневи изделия през втората половина на 2017 г. от своя страна доведе до по- равномерни месечни постъпления от акциз за групата. Количествата освободени за потребление цигари нарастват с 15.6%, над 1.000 млрд. къса повече от освободените за потребление през второто полугодие на 2016 г. и с 1.422 млрд. къса повече от първото полугодие на 2017 година.

На годишна база средната акцизна ставка при цигарите нараства от 163.5 лв./1000 къса за 2016 г. на 169.1 лв./1000 къса за 2017 г. (3.5%), а количествата освободени за потребление цигари отчитат спад от 0.9% спрямо 2016 г., но този резултат е обичаен предвид ръста на минималните нива на облагане и усилията за намаляване на потреблението на този продукт. При оценка на динамиката на освободените за потребление количества цигари следва да се има предвид и промяната в структурата на потреблението, която е резултат също от повишаването на минималните нива на облагане с акциз на цигарите и води до повишаване на потреблението на тютюн за пушене или други алтернативни изделия. През 2017 г. освободеният за потребление тютюн за пушене е 319 073 кг, което количество приравнено към късове цигари съответства на 425.4 млн. къса цигари (коефициент за приравняване 0.75 гр/къс). Количествата освободен за потребление тютюн през 2016 г. съответстват на 356.3 млн. къса. Ръстът в освободените за потребление количества тютюн през 2017 г. спрямо 2016 г. съответства на 69.1 млн. къса цигари, задоволяващи потреблението през 2017 г., което в голяма степен компенсира изоставането в освободените за потребление цигари.

Ефектът от ръста на средната акцизна ставка при цигарите се изразява в ръст на приходите от акциз с около 77.8 млн. лева. Спадът на освободените за потребление количества цигари има като ефект приблизително 21.0 млн. лева по-ниски приходи от акциз. Нетният ефект от действието на двата фактора е събрани 56.8 млн. лева повече приходи от акциз за цигари през 2017 г. в сравнение с 2016 година.

Предвидимата икономическа среда и институционалната стабилност на органите, ангажирани в администрирането на приходите от акциз и контрола на цялостната верига за доставката на акцизни стоки доведе до пълно компенсиране на изоставането на приходите през първото полугодие на 2017 г. и в крайна сметка до изпълнение на заложените за 2017 г. приходи от акциз за тютюн и тютюневи изделия. Показателни за успешните действия на митническите органи, а и на органите на МВР относно повишаване на приходите от акциз и борбата срещу незаконната търговия с тютюн и тютюневи изделия са резултатите за иззети и задържани стоки от групата, предмет на нарушение и престъпление. През 2017 г. са задържани 37.1 млн. къса цигари и 16 136 кг тютюн за пушене, с което са предотвратени щети за бюджета в размер на повече от 10.0 млн. лева.

В заключение, данните изложени в анализа на приходите от акциз за цигари през 2017 г. налагат следните изводи: 2017 г. е поредната година, в която приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия нарастват спрямо предходния отчетен период- с 2.8% в сравнение с 2016 г., сочи анализът, с който Георги Костов запозна медиите.

Предизвикателство е пред нашите служители да повишат активността си през тези месеци на новата година, добави Костов. Надяваме се да запазим добрите практики, които се изразяват в повече приходи, отбеляза той. /БГНЕС

Коментари